Olav Heie

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Neelesh Kasbekar

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Randi M. Onsøien

Helsesekretær

Wencke Andersen

Helsesekretær

Inga Brauter

Helsesekretær