Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Drøbak Legesenter AS

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Helsenorge.no (finnes også som App) erstatter etterhvert HelseRespons.no.

Logg inn med BankID og send TEST på e-konsultasjon til legen din, slik at portalen blir aktivisert.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Frogn, Ås og Enebakk kommune har FELLES INTERKOMMUNAL DAGLEGEVAKTORDNING , lokalisert til Follo lokalmedisinske senter IKS ved, Ski sykehus.

Legevakt for alle, men ikke for alt

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

* Ring 113 når det er akutt og står om liv.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Aktuelt

Endringer av blåreseptforskrivning

26. januar 2022

Fra 1.1.22 ble det innført regler som gjør at leger kan ilegges overtredelsesgebyr ved forskrivning på blåresept tilsvarende 212 000,- Legeforeningen har stilt krav til Helseministeren om at det måtte iverksettes tiltak for å fjerne denne ordningen. Dette har enda ikke skjedd. 

.Sentralstyret har konkludert med at Legeforeningen ikke kan akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for arbeidet de gjør med å forvalte pasientens rettigheter.

Fordi Helseministeren ikke har tatt tilfredsstillende initiativ til å få gebyrordningen fjernet, mener Legeforeningen at det inntil videre er grunn til å endre hvordan legene forvalter ordningen med forhåndsgodkjente refusjoner:

Etter råd fra Legeforeningen vil det bli foreskrevet hvit resept, og pasienter som har krav for å få denne på blåresept må ta kontakt med Helfo 

 

Drøbak legesenter

INFLUENSAVAKSINEN 2021/2022

21. juni 2021

Vennligst ta kontakt på SMS eller Helsenorge hvis du ønsker vaksine.