Senteret sitt bannerbilde

Drøbak Legesenter AS

Dr. Per Olav Løvsletten vikarierer for Dr. Julie Kirk fra 3. juni 2019. Julie skal som ledd i videre utdanning jobbe ett år på sykehus, og er dermed tilbake juni 2020.

----------------

Frogn, Ås og Enebakk kommune fikk FELLES INTERKOMMUNAL DAGLEGEVAKTORDNING fra 2.januar 2019, lokalisert til Follo lokalmedisinske senter IKS ved, Ski sykehus.

Legevakt for alle, men ikke for alt

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

* Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Illustrasjon eller bilde for senter