Senteret sitt bannerbilde

Drøbak Legesenter AS

Frogn, Ås og Enebakk kommune får FELLES INTERKOMMUNAL DAGLEGEVAKTORDNING fra 2.januar 2019, lokalisert til Follo lokalmedisinske senter IKS ved, Ski sykehus.

Frogn, Ås og Enebakk kommune har i dag lokal legevakt i kommunen på dagtid. Fra 1.januar 2019 vil det være en felles daglegevakt på Ski sykehus i de samme lokalene som Follo LMS, legevakt bruker. Det vil derfor være et og samme sted å henvende seg ved behov for akutte legevakttjenester alle dager og alle tider på døgnet etter nyttår.

Legevakt for alle, men ikke for alt

Når du trenger legehjelp: * Ring fastlegen din i åpningstiden. *

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

* Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du alltid ringe fastlegen din først.

116 117 er et landsdekkende legevakts nummer, som alltid vil bringe deg til den nærmeste legevaktsentralen. Nummeret er gratis å ringe.

Samtalen besvares av sykepleier. Du vil bli spurt en rekke spørsmål rundt din helsetilstand og dine personalia. Dette er for at vi skal kunne formidle rett hjelp til rett tid. Noen ganger vil du henvises til din fastlege. Andre ganger få råd og veiledning eller bli bedt om å møte opp på legevakten. I enkelte tilfeller vil det komme en lege hjem til deg eller din samtale videreformidles til 113. For at du skal få rett type hjelp ønsker vi at du ringer før du kommer til legevakten

Illustrasjon eller bilde for senter